ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

(rok założenia: 1995)
ISSN 1732-0356
PUNKTACJA MINISTERIALNA
Rok 2016: Lista B, Punkty 6. Kategoria: Nauki humanistyczne.

Rocznik naukowy szczególnie otwarty na artykuły z szeroko pojętej tematyki wiążącej się ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców.

Aktualności

Numery archiwalne

Informator dla autorów

Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych

Recenzenci

Opis procedury recenzowania

Czasopismo założone przez ks. A. Kardasia CR jako organ Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Od 1999 roku (czyli numeru 4-5) funkcjonowało jako Rocznik Collegium Resurrectianum. Obecnie za czasopismo odpowiada Komisji Studiów Zmartwychwstańczych Polskiej Prowincji Zmartwychwstanców.

Zespół redakcyjny

 • Wojciech Mleczko CR (redaktor naczelny)
 • Kazimierz Wójtowicz CR
 • Roman J. Lebiedziuk CR

Redaktorzy tematyczni:

 • ks. dr Artur Kardaś CR (historia)
 • ks. dr Kazimierz Mikucki CR (filozofia)
 • ks. dr Wojciech Mleczko CR (nauki teologiczne)

Redaktorzy językowi:

 • Katarzyna Kastelik
 • Angelika Tes
 • James Gibson CR (j. angielski)

Międzynarodowa Rada Naukowa

 • ks. prof. dr James Donohue CR (Mount St. Mary’s University, Emmitsburg, USA),
 • ks. prof. dr Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Roma)
 • ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr Paul Sims CR (Concordia University, Chicago, USA)
 • ks. prof. dr Steve R. Thoma CR (St. John’s Seminary, Camarillo, USA)
 • ks. prof. dr James A. Wahl CR (St. Jerome’s University, Waterloo, Kanada)

Kontakt z redakcją

ADRES REDAKCJI
ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
e-mail: studiacr[at]gmail.com