ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

 

(rok założenia: 1995)

 

ISSN 1732-0356

 

Rocznik naukowy
szczególnie otwarty na artykuły
z szeroko pojętej tematyki wiążącej się
ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców.

Aktualności

Numery archiwalne

Informator dla autorów

Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych

Recenzenci

Opis procedury recenzowania

Czasopismo założone przez ks. A. Kardasia CR jako organ Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Od 1999 roku (czyli numeru 4-5) funkcjonowało jako Rocznik Collegium Resurrectianum. Obecnie za czasopismo odpowiada Komisji Studiów Zmartwychwstańczych Polskiej Prowincji Zmartwychwstanców.

Zespół redakcyjny

 • ks. dr hab. prof. UPJPII Dariusz Tabor CR (redaktor naczelny)
 • ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR
 • ks. mgr lic. Maciej Gawlik CR

Redaktorzy tematyczni

 • ks. dr Artur Kardaś CR (historia)
 • ks. dr Kazimierz Mikucki CR (filozofia)
 • ks. dr Wojciech Mleczko CR (nauki teologiczne)

Międzynarodowa Rada Naukowa

 • ks. prof. dr James Donohue CR (Mount St. Mary’s University, Emmitsburg, USA),
 • ks. prof. dr Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Roma)
 • ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr Paul Sims CR (Concordia University, Chicago, USA)
 • ks. prof. dr Steve R. Thoma CR (St. John’s Seminary, Camarillo, USA)

Redaktorzy językowi

 • Katarzyna Kastelik
 • James Gibson CR (j. angielski)

Skład i łamanie

 • Paweł Drach CR

Informacje ogólne

 • Punktacja ministerialna: Rok 2021 – brak na liście MEiN.
 • Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja drukowana.
 • ISSN: 1732-0356.
 • Nakład: 150 egz.
 • Język publikacji: polski, angielski, włoski.
 • Kategoria wg Thomson Reuters: history, religion, philosophy.
 • Dyscypliny naukowe: nauki teologiczne, historia, filozofia.

Kontakt z redakcją

ADRES REDAKCJI
ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
e-mail: studiacr[at]gmail.com