Recenzenci

Oto wykaz Sz. P. Recenzentów współpracujących z „Zeszytami Historyczno-Teologicznymi”:

 

 • dr Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr hab. Grzegorz Barth (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • o. dr hab. Grzegorz Bartosik (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr. hab. Małgorzata Biernacka, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Rzym)
 • ks. dr hab. Marek Jagodziński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • ks. dr Artur Kardaś CR (Komisja Historyczna PAN w Katowicach)
 • ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
 • ks. dr Damian Korcz CR
 • ks. dr hab. Janusz Królikowski (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)
 • ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Stanisław Palka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr Andrzej Sosnowski CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr hab. Dariusz Tabor CR (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
 • o. dr Marek Urban CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • o. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • ks. dr Marcin Wolczko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Kontakt z redakcją

ADRES REDAKCJI
ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
e-mail: studiacr[at]gmail.com