10 grudnia 2018 | Uncategorized

 

Już wkrótce ukaże się numer 23-24 (2017-2018) Zeszytów Historyczno-Teologicznych.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru (studiacr@gmail.com).